Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van La dolce Donna.
We gaan zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
In deze privacyverklaring staat precies wat we met jouw gegevens doen.

privacyverklaring

La dolce Donna | Irma van der Linden, gevestigd aan de Nyeveltstraat 21 3454EW De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.irmavanderlinden.nl, Nyeveltstraat 21 3454EW De Meern, +31 6 29468154, Kvk: 59756292.
Irma van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van La dolce Donna. Zij is te bereiken via irma@irmavanderlindn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
La dolce Donna | Irma van der Linden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op mijn website en in antwoord op mailingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via irma@irmavanderlinden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
La dolce Donna | Irma van der Linden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • het verzenden van onze updates
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • La dolce Donna | Irma van der Linden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • La dolce Donna | Irma van der Linden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming
La dolce Donna | Irma van der Linden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La dolce Donna) tussen zit.

La dolce Donna | Irma van der Linden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Je gegevens worden opgeslagen in Autorespond.
  Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond is hier terug te vinden:
  https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/
 • Heb je jezelf aangemeld voor een webinar, dan worden je gegevens bewaard in Webinargeek.
  Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Webinargeek is hier terug te vinden: https://www.webinargeek.com/privacy
 • Wanneer je een betalende klant bent, dan worden je gegevens bewaard in Mollie.
  Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Mollie is hier terug te vinden: https://www.mollie.com/nl/privacy.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
La dolce Donna | Irma van der Linden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief/updates, zo lang je staat ingeschreven:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres

Deelnemer aan een challenge of webinar, zo lang je staat ingeschreven:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres

Betalende klant, zo lang je staat ingeschreven:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Wanneer jij je uitschrijft voor onze updates, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit ons bestand. Tenzij je een klant bent, dan sturen wij je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaren we wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. onze wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
La dolce Donna | Irma van der Linden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld onze Boekhouder, Virtuele Assistent, Autoresponder en Webhosting. La dolce Donna | Irma van der Linden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
La dolce Donna | Irma van der Linden gebruikt functionele en tracking cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La dolce Donna | Irma van der Linden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irma@irmavanderlinden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. La dolce Donna | Irma van der Linden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
La dolce Donna | Irma van der Linden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo heeft onze website een SSL certificaat. Dit wil zeggen, dat wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding versturen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via irma@irmavanderlinden.nl.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.